Newsletter

De la teoria a la pràctica: casos reals de compra pública responsable

  |   Notícies

Ja es pot consultar l’informe “La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública. Anàlisi de casos” elaborat per Setem i Opcions.

L’informe analitza 5 casos reals de compra pública en matèria d’energia, tèxtil, alimentació, seguretat i serveis financers duts a terme per diferents administracions públiques de l’estat espanyol, amb l’objectiu que l’anàlisi i la sistematització dels aprenentatges que se’n deriven serveixin com a referent per promoure la incorporació de clàusules socials als contractes públics.

INFORME (PDF)

Aquest informe es va presentar el darrer mes de gener a la jornada “De la teoria a la pràctica: Casos reals de compra pública responsable”, organitzada per Setem Catalunya i Opcions a Barcelona, i dirigida a personal tècnic municipal amb l’objectiu d’establir relacions i intercanvis entre totes aquelles persones, entitats i organitzacions que promouen la compra pública responsable.

Va ser una jornada molt interessant,  alguns titulars aportats pels i les ponents:

  • Cal trencar l’aïllament en l’abordatge de la compra pública estratègica: calen protocols conjunts entre les diferents administracions per trobar sinergies.
  • Les administracions haurien de parlar de ‘contractació pública estratègica’, més que ‘contractació pública responsable’, per un principi de coherència amb altres polítiques socials que es duen a terme.
  • Hem d’exigir estàndards socials, mediambientals i de respecte als drets humans màxims en la contractació pública, perquè la llei de contractació 9/2017 ho permet.
  • Segons les investigadores, una de les eines més eficients és la inclusió de clàusules (ambientals, socials, de bon govern …) en els contractes i definir indicadors concrets o incorporar certificacions d’organismes externs.
  • Val més una clàusula ben feta i que permeti fer un adequat control de seguiment, que no moltes certificacions o clàusules de difícil comprovació.
  • És fonamental que les administracions recullin dades per posar valor als aspectes positius dels contractes que inclouen clàusules socials, ambientals, etc.
  • Les administracions han d’estar preparades perquè les empreses impugnin els plecs de contractació que inclouen clàusules en defensa de la contractació amb èmfasi social i mediambiental. Que les empreses impugnin no vol dir que els plecs estiguin malament, sinó que toquen determinats interessos.
  • És important compartir experiències i generar experiències replicables que ens permetin homogeneïtzar i enviar un missatge cap al mercat que cal incorporar clàusules socials, ambientals, de drets humans.

Finalment, Julian Lopez Miquel, de REAS, va presentar el web ‘Contracta responsable’, una eina col·laborativa que permet l’intercanvi d’informació entre els tècnics, els polítics i les entitats independents. Una de les seves funcionalitats més útils és el cercador de clàusules, que inclou les de la Guia 99,3% responsable, entre d’altres.