Newsletter

Àmbit subjectiu de la Guia

DESCARREGA'T LA GUIA EN PDF

Aquesta Guia s’adreça als poders locals de Catalunya, a les administracions públiques i a les seves empreses municipals amb participació majoritària pública. També pot ser un text de referència per a la resta de poders locals de l’Estat espanyol.

Pel que fa a la part que contracta amb l’administració, la Guia s’adreça als i les contractistes i als i les subcontractistes. Les empreses contractistes han de garantir que les subcontractistes compleixen amb les condicions d’execució establertes en aquesta Guia. En tot cas, les empreses subcontractistes estan obligades davant de la contractista, que assumeix tota la responsabilitat en l’execució del contracte davant de l’administració.

Pel que fa a la part que contracta amb l’administració, la Guia s’adreça als i les contractistes i als i les subcontractistes. Les empreses contractistes han de garantir que les subcontractistes compleixen amb les condicions d’execució establertes en aquesta Guia. En tot cas, les empreses subcontractistes estan obligades davant de la contractista, que assumeix tota la responsabilitat en l’execució del contracte davant de l’administració.