Newsletter

 

SIEMENS Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa), matriu d’empreses desplegades a l’estat marroquí, com Siemens Gamesa Renewable Energy Morocco SARL, és resultat de la fusió, al 2017, de Gamesa Corporación Tecnológica y Grupo Auxiliar Metalúrgico, constituïda al 1976, i de l’alemanya Siemens Wind Power, divisió d’energia eòlica de Siemens. L’empresa, amb seu central a Zamudio (Biscaia), representa una de les majors companyies del sector industrial a l’Ibex 35, amb Siemens AG com a principal accionista amb un 59% de capital social i Iberdrola S.A. com a accionista significatiu, amb un 8% de les participacions.

Presidida per l’espanyol Miguel Ángel López Borrego i amb Markus Tacke com a CEO, l’empresa compta amb una plantilla de 24.500 treballadors arreu del món i uns ingressos anuals al 2018 de més de 10.000 milions d’euros. La companyia pertany al sector de les energies renovables i desenvolupa, produeix i realitza la instal·lació i el manteniment d’aerogeneradors terrestres i marins a més de 90 països, entre els quals -al Nord d’Àfrica i Sahel- a Algèria, Egipte, Sud-àfrica, Tunísia, Mauritània, Kènia, Marroc, sota el leitmotiv d’estar “contribuint als Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a ‘Energia neta i assequible’ i a “Acció pel clima”. Tanmateix, l’aposta per l’energia “neta” es veu entelada per la participació d’aquesta empresa en 3 parcs eòlics als Territoris Ocupats del Sàhara Occidental, un dels quals proveeix el 99% de l’energia que es requereix per a fer funcionar la mina d’extracció i exportació de fosfats de Phos Bucráa, un dels negocis més controvertits derivats de l’ocupació marroquina.

 

ACCEDEIX A L’INFORME SENCER