Newsletter

SEMI (Sociedad Española de Montajes Industriales S.A.), empresa del Grup ACS

L’any 2015, Israel va adjudicar al GRUP SEMI, filial del Grup ACS, el contracte públic per a l’electrificació de la xarxa ferroviària israeliana. La primera fase del projecte, com explicava la pròpia web del Grup ACS, era l’electrificació de la futura línia 1 de tren ràpid (Tel Aviv – Jerusalem). El traçat d’aquesta línia travessa 6 kilòmetres de territori ocupat a Cisjordània, sota terres expropiades dels municipis palestins de Beit Iksa i Beit Surik, així com per l’enclavament de Latrun, arèa en la qual tres localitats palestines foren esborrades del mapa durant la guerra de 1967.

El grup SEMI, doncs, es lucra participant en un projecte que contradiu el dret internacional humanitari i és còmplice de l’espoli que Israel realitza. Com a potència ocupant, l’espoli de terres o recursos que no beneficia a la població local és un crim de guerra. SEMI és còmplice d’aquest espoli i se’n beneficia directament amb aquest projecte.

 

Vulneració: Es beneficia de l’explotació il·legal del territori ocupat a Cisjordània (Palestina)

 

Més informació: www.odhe.cat