Newsletter

Prosegur registra violacions sistemàtiques dels drets laborals a Llatinoamèrica.

Prosegur és una de les empreses líders en solucions de seguretat per a les empreses i les llars a nivell estatal i internacional.

El sindicat internacional UNI Global Union va presentar el 2013 una queixa formal davant el punt focal de l’OCDE a Espanya per vulneracions de drets laborals comeses per l’empresa Prosegur a Llatinoamèrica. El sistema d’arbitratge de l’OCDE no va funcionar a causa de la negativa de Prosegur de participar en un procés de mediació amb els treballadors. Els casos de vulneració de drets humans van continuar i el 13 de gener de 2017 va presentar una nova queixa per vulneracions de drets humans a Paraguai, Brasil, Colòmbia, Perú. Alguns casos documentats:

  • Colòmbia: 14 d’abril de 2016 el treballador A.C.J. de Prosegur va ser assassinat a Santa Marta mentre treballava. Presumptament, A.C.J. no va tenir la protecció del seu equip. A.C.J. havia denunciat amenaces i assetjament pels seus superiors per deixar l’empresa, degut a la provisió de materials i equipaments antiquats[1] .
  • Perú: L’agost de 2014, el treballador sindical de Prosegur L.C. va ser víctima d’una campanya de desprestigi amb la difusió d’octavetes per tota l’empresa. El treballador va demanar que es retiressin aquestes octavetes però l’empresa va fer cas omís[2] .

Els casos de vulneracions dels drets laborals comeses per Prosegur en diferents països mostren, segons UNI Global Union, “una cultura d’hostilitat extrema contra els drets dels treballadors, incloent acomiadaments injusts, jornades de 14 hores, discriminació, intimidació i fins i tot amenaces de violència contra els empleats per recolzar a un sindicat”. Després d’analitzar els casos, OCDE va emetre un informe instant a Prosegur a investigar i reparar les violacions de drets humans a Llatinoamèrica[3] .

En qualsevol cas, aquesta situació reflecteix la falta de sistemes de deguda diligència i protocols per al respecte dels drets laborals efectius. Així mateix, les denúncies i els informes emesos per l’OCDE són resolucions administratives fermes que acrediten vulneracions de drets laborals.

[1] Casos 242 documentats a www.shockmonitor.org/shock-monitor/find-data/

[2] Casos 243 i 244 documentats a www.shockmonitor.org/shock-monitor/find-data/

[3] Per a més informació veure: www.uniglobalunion.org/news/oecd-spanish-contact-point-urges-prosegur-investigate-address-human-rights-latin-america