Newsletter

Mer Group

Mer Group, el nom legal del qual és C. Mer Industries Ltd.es, és un dels principals holdings israe-lians de tecnologia de vigilància i sistemes de seguretat, especialment a través de les seves fi-lials Athena GS3 Security Implementations i TechMer. Creada el 1982, Mer Group és, a més, una de les 112 companyies que apareixen a la base de dades de Nacions Unides publicada al febrer de l’any 2020 sobre empreses que operen als centenars d’assentaments il·legals de Cis-jordània, i que per tant es beneficien de la situació d’ocupació dels Territoris Palestins .

A través de les seves filials, Mer Group -fundada pel matemàtic Chaim Mer, vinculat a la in-tel·ligència militar en la seva joventut i amb Nir Lempert com a CEO, coronel retirat de l’exèrcit israelià i ex oficial de l’agència de ciber-espionatge associat a aquest, la Unit 8200- ha parti-cipat de projectes considerats controvertits pel que fa a vulneració dels drets humans i fonamen-tals, com el dret a la privacitat i altres, de la població palestina. Destaca especialment la seva participació a “Mabat 2000”, que va consistir en la instal·lació i actualment en el manteniment de 400 càmeres de videovigilància als carrers de la Ciutat Vella de Jerusalem. A més, és client habitual del Ministeri de Defensa israelià.

Tot i que Mer Group no té com a prioritat la seva expansió a Europa, opera a països com Bèlgi-ca o França a través de l’empresa Promisec, que va absorbir el 2018, i s’ha beneficiat de fons europeus per a la recerca en seguretat.

 

 

DESCARREGAR LA FITXA DE L'EMPRESA