Newsletter

Magal S3 España S.L.

Magal S3 Espanya S.L. és la filial espanyola de l’empresa israeliana Magal Security Systems Ltd (d’ara en endavant, Magal), líder mundial en solucions de seguretat i ciberseguretat per a en-torns complexos i infraestructures crítiques com a fronteres, centres penitenciaris, ports, aero-ports, instal·lacions militars i governamentals, entre d’ altres. Els seus serveis principals són la seguretat perimetral, i sistemes de circuit tancat de televisió i de comandament i control FOR-TIS.

El desenvolupament tecnològic de Magal ha estat possible gràcies a l’experiència acumulada en la contribució durant més de 50 anys al sistema d’ocupació del govern israelià sobre la població de Palestina.

L’any 2002, Magal va guanyar el 80% de les licitacions per dotar d’un sistema de seguretat i detecció d’intrusos al voltant de 125km del Mur de Confiscació que separa els Territoris Ocu-pats Palestins (TOP) de Cisjordània i Gaza . Aquest mur talla l’accés i desposseeix als palestins de bona part del territori de Cisjordània. Aquest mur, de fet, va ser considerat il·legal l’any 2004 pel Tribunal de Justícia Internacional de l’ Haia .

L’abril passat de 2018, el CEO de la companyia Saar Koursch va realitzar unes declaracions en les quals assegurava que “Gaza has become a showroom for the company’s ‘smart fences,’ as customers appreciate that the products llauri battle-tested.” Va descriure la tanca “intel·ligent” que construeixen, com un elaborat sistema de components tecnològics dissenyats per descoratjar, retardar i detectar infiltracions, però no preparades per detenir una revolta .

L’any 2019, els contractes de Magal amb el Ministeri de Defensa Israelià i les Israeli Defence Forces (IDF) van representar un 17,2% dels seus beneficis totals, significant un augment respecte els anys anteriors, 2018 (10,9%) i 2017 (10,2%) .

Magal s’ha convertit en la principal empresa proveïdora de tanques intel·ligents d’Israel amb sistemes de seguretat perimetral, sistemes que també són instal·lats en els assentaments il·legals d’Ar Iel, Alfei Menashe, Karnei Shomron. Slo, Geva Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked, Giva’a t Ze’ev i Itam als Territoris Ocupats Palestins .

Durant els últims anys, Magal ha anat augmentant la seva estreta relació amb l’Administració Pública de l’Estat d’Israel com demostren els diferents contractes que han signat, a més de con-solidar un procés d’expansió internacional al mercat africà i americà.

Alguns dels contractes signats internacionalment són

• A l’octubre de 2019 Magal va anunciar que havia guanyat contractes per valor de 2,4 mi-lions de dòlars per donar suport a la seguretat d’infraestructures crítiques. Aquest con-tracte permetrà a Magal continuar operant a dos aeroports internacionals, on prèvia-ment ja havien estat treballant .
• A l’octubre de 2019 també, Magal anuncia que ha rebut comandes per valor de 8 milions de dòlars per proveir de material tecnològic de seguretat a ports marítims de l’Est d’À-frica .
• L’any 2018 Magal va rebre 2,3$ milions d’un contracte per a la protecció de les infraes-tructures d’un correccional als Estats Units d’Amèrica .
• Al juny del 2019 Magal S3 va anunciar que havia rebut un contracte per valor de 5,5 mi-lions de dòlars per proporcionar el seu sistema de detecció d’intrusions per prevenir possibles infiltracions a una frontera internacional .
• L’abril passat de 2019, Magal S3 va guanyar un contracte de 34 mesos per un valor de 6,7 milions de dòlars per proveir manteniment als sistemes de detecció d’intrusions d’una frontera internacional, cobrint al voltant de 200km de la mateixa .

Els contractes més rellevants adjudicats a Magal per part del Gobern isrealià són:

• Al febrer 2017, Magal va rebre una comanda per valor 8,5$ milions per part del Ministeri de Defensa (MoD) per al subministrament, integració i suport de frontera i solucions de protecció del perímetre .
• La companyia també va construir una tanca de detecció elèctrica al Golán Sirià i va subministrar sistemes perimetrals de detecció d’intrusos per a l’entorn que envolta la Franja de Gaza .
• En 2016, Magal S3 va obtenir un contracte pel Ministeri d’Interior israelià per a la ins-tal·lació i manteniment de les tanques elèctriques de les presons israelianes, mantenint-se com la principal empresa subministradora .

La marca “Made in Israel” ha impulsat a Magal a convertir-se en una multinacional que opera a més de 100 països, entre els quals es troba Espanya. La filial ibèrica, Magal S3 amb seu a Las Rozas de Madrid està expandint el seu negoci per tot el territori espanyol y any rere any augmenta els seus beneficis.