Newsletter

El sector del Turisme i del Transport

El turisme internacional mou anualment més de 1.235 milions de persones i suposa el 7% de les exportacions mundials de serveis i béns. Els Estats Units és el país que més guanya amb el turisme amb 206.000 de milions de dòlars, seguit per Espanya amb 60.000 milions d’euros.

El sector del turisme és clau en l’economia global i una de les primeres indústries en el cas d’Espanya. Les majors empreses del sector són multinacionals que operen en diversos països oferint serveis a múltiple clientela. Malgrat la importància estratègica d’aquest sector, la gestió del turisme i l’activitat de les empreses que el conformen, pot suposar un gran malestar en la convivència de les comunitats receptores del turisme global, impactes negatius en els drets ambientals i vulneracions de drets humans.

El present informe pretén: realitzar una anàlisi de les dinàmiques del sector del turisme; identificar les principals implicacions ètiques i en el respecte dels drets humans; aportar casos concrets de vulneracions per part d’empreses del sector; i entendre les vinculacions que té el sector amb les Administracions catalanes per tal de promoure una contractació pública responsable.

DESCARREGAR L'INFORME (PDF)
CONSULTAR L'INFORME AL WEB (Lectura en línia)