Newsletter

Cellebrite

Moltes de les empreses de vigilància i control desenvolupen productes per a convertir-los en eina per a les Forces i Cossos de Seguretat les utilitzin i duguin a terme recerques. L’objectiu principal d’aquestes empreses és vendre i obtenir beneficis, quants més millor. D’aquí es desprèn que no els correspon a elles qüestionar els objectius de les Forces i Cossos de Seguretat en aplicar la seva tecnologia i generalment deixen la legalitat de les seves eines perquè els governs l’abordin dins del seu propi marc legal, si és que ho fan.

Eines populars com el UFED de Cellebrite, que és una eina coneguda i estesa utilitzada per agències de tot el món, no proposen precaucions o suggeriments sobre com implementar la tecnologia que proporcionen en línia amb els estàndards de drets humans. És més, en la presentació que fan per a inversors, Cellebrite reconeix que un dels seus grans riscos és que alguns dels seus “productes poden ser utilitzats pels clients d’una manera que és, o que es percep que és, incompatible amb els drets humans” i que “qualsevol percepció d’aquest tipus podria afectar negativament la seva reputació, ingressos i resultats de les operacions” . Malgrat això, la companyia continua venent els seus productes a règims repressius i permetent detencions, enjudiciaments i fustigació de periodistes, activistes de drets civils, dissidents i minories a tot el món.

Descarregar l'informe (PDF)