Newsletter

Integritat, drets humans i empreses en la contractació pública

  |   Notícies

El principi d’integritat, entès com a sinònim d’ “ètica pública”, ha de guiar sempre l’actuació de l’administració pública, així com les relacions entre aquesta administració pública i els particulars. Especialment en els processos de contractació, on les entitats privades es lucren amb fons públics a canvi de la prestació d’obres o serveis públics. En el present article abordarem la qüestió de com el principi d’integritat a penes s’aplica a les empreses que liciten amb el sector públic. Mentre les darreres reformes de la normativa espanyola i comunitària en matèria de contractes públics han fet molt d’èmfasi a reforçar la integritat del sector públic per a reduir els nivells de corrupció, el sector privat s’ha quedat al marge d’aquestes reformes. Les empreses que cometen greus vulneracions de drets humans no tenen expressament prohibit contractar amb l’administració i el procediment per a aplicar la resta de prohibicions no funciona. No obstant això, existeixen alguns mètodes de fàcil aplicació i amb suficient manteniment jurídic perquè els ens del sector públic garanteixin aquesta integritat.

 

DESCARREGAR L'ARTICLE